zde nic nebude

Služby.

Co pro vás můžeme udělat?

Služby.

Co pro vás můžeme udělat?

 • Brand management.

  Značka, která zapadá mezi jiné, je součást davu. Ta, která ční nad ostatními, prodává. Pomáháme značkám růst. Naší specializací je vývoj komunikačních strategií a optimalizace a kontroling marketingových výdajů.

 • Business development.

  Pohled z venku přináší nové možnosti řešení. Věříme, že obchod a marketing musí pracovat ruku v ruce. Dobrý nápad musí umět prodat, nejen hezky vypadat. Specializujeme se na obchodní akceleraci.

 • HR management a Vzdělávání.

  Lidé jsou největším kapitálem každé společnosti. Vzdělávání je nutnou podmínkou pro efektivní růst, zvyšování kompetencí a zkvalitňování dovedností. Vytváříme takové vzdělávací systémy, které nejsou přítěží, ale přínosem.

 • Vývoj aplikací a SW.

  Vidíme jako důležité, aby podnikové systémy byly pro uživatele přínosem a nikoliv další přítěží či administrativním balastem. A přesně takové jsou i naše firemní aplikace.

asi něco málo

Lorem ipsum dolor sit amet

Aplikace

Vyvíjíme aplikace pro web i mobilní platformy.

Aplikace

Vyvíjíme aplikace pro web i mobilní platformy.

Kdo je kdo.

Náš tým.

Kdo je kdo.

Náš tým.

Kontakt.

Až nás budete potřebovat.

Kontakt.

Až nás budete potřebovat.


Trade Design s.r.o.
Za Poříčskou bránou 365/21
Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00

C 159334 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 290 05 183

Service.

How can we help you?

Service.

How can we help you?

 • Brand management.

  The brand that is unable to clearly differentiate from others becomes a part of the crowd. The one, that is easy to distinguish, sells. We help brands grow. Our expertise consists of development of communication strategies, optimization and controlling of investments.

 • Business development.

  Seeing the company from outside offers new options. We strongly believe, that sales and marketing must work hard side by side. Great idea needs to sell, not just look cool. We focus on acceleration of business potential of our customers.

 • HR management & Education.

  People are the most valuable asset of every company. Education is a prerequisite for ongoing business growth, increasing level of competency and overall efficiency of people in the company. We create systems that bring efficiency into corporate education.

 • Apps development.

  We consider it's important the enterprise systems are beneficial to users and not more burdensome administrative. And that's the way how we develop our business applications.

This is us.

Our team.

This is us.

Our team.

Contact.

In case you need us.

Contact.

In case you need us.


Trade Design s.r.o.
Za Poříčskou bránou 365/21
Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00

C 159334 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 290 05 183